Mode การใช้งาน

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รูปแบบการใช้งานของเครื่องลูกแต่ละเครื่อง สามารถกำหนดได้อิสระจากกัน

โดยปกติแล้วจะมี 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบ คำอธิบาย ลักษณะการใช้งาน
ปกติ - ล้างทุกครั้ง บูตจากไฟล์ image ปกติ โดยเมื่อบูตเครื่องลูก ระบบจะล้างสิ่งที่เคยเปลี่ยนแปลงออกทั้งหมด แล้วจึงบูตเครื่องลูก เป็นการใช้งานตามปกติ
ปกติ - ไม่ล้าง บูตจากไฟล์ image ปกติ แต่จะไม่ล้างสิ่งที่เคยเปลี่ยนแปลงในการใช้งานครั้งก่อน เหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งโปรแกรม หรือปรับปรุงโปรแกรม ซึ่งในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม อาจจะต้องบูตเครื่องใหม่

หากได้กำหนดค่า Alternative ระบบจะนำค่า Alternative ที่กำหนดไว้มาให้เลือกเพิ่มเติมจาก 2 รูปแบบข้างต้น

อนึ่ง การกำหนดรูปแบบการใช้งาน จะมีผลในการบูตเครื่องลูกหลังจากกำหนดค่าเท่านั้น (ไม่มีผลต่อการใช้งานในระหว่างที่มีการกำหนดค่า)


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase