ติดตั้ง PhpMyAdmin

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านทางเว็บ ทำให้ใช้งาน MySQL ได้ง่ายกว่าการใช้ command line

ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีติดตั้งพอสังเขปเท่านั้น ขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียดสามารถอ่านได้จากเอกสารของ PhpMyAdmin

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม phpMyAdmin จากเว็บ http://www.phpmyadmin.net/ เพื่อจะได้โหลดรุ่นล่าสุด โดยเลือก all-language และเป็นไฟล์แบบ .tar.xz เพราะมีขนาดเล็กที่สุด เช่น ขณะเขียนบทความเป็นรุ่น 3.5.1 ดังนั้นไฟล์ที่จะโหลดคือ phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.xz

การโหลดสามารถทำผ่านทางบราวเซอร์ แล้วอัปโหลดไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในไดเรกทอรี /www หรือสามารถเอา URL ของ direct link ในหน้า Source Forge มาดาวน์โหลดโดยตรง เช่น

cd /www
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/3.5.1/phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.xz?r=http%3A%2F%2Fwww.phpmyadmin.net%2Fhome_page%2Fdownloads.php&ts=1337603995&use_mirror=cdnetworks-kr-1"

สังเกตว่าต้องมีเครื่องหมายคำพูดคร่อม URL ด้วย เพราะใน URL มีเครื่องหมายพิเศษ ทำให้การทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการได้

ติดตั้ง

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมดังนี้

cd /www
tar Jxf phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.xz
ln -s phpMyAdmin-3.5.1-all-languages phpMyAdmin

สร้างไฟล์ /www/phpMyAdmin/config.inc.php ดังนี้

<?php
/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server: localhost [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = ;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = ;
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = ;
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ;
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma_userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma_recent';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma_table_uiprefs';

/* End of servers configuration */

$cfg['blowfish_secret'] = '20894ca794303b.94527894';
$cfg['DefaultLang'] = 'en';
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['UploadDir'] = ;
$cfg['SaveDir'] = ;
?>

บรรทัดสีน้ำเงิน คือบรรทัดที่จะต้องใช้ค่าอื่น ห้ามใช้ค่าตามตัวอย่าง

 • controlpass คือรหัสผ่านสำหรับให้ phpMyAdmin เข้าไปอ่านโครงสร้างของฐานข้อมูล ให้กำหนดเป็นค่าอื่น
 • blowfish_secret คือค่าที่นำไปใช้เข้ารหัส ให้กำหนดเป็นค่าอื่น โดยเป็นตัวเลขฐาน 16 (หรือจะเปลี่ยนตัวเลขเพียงบางตัวจากตัวอย่างก็ได้

กำหนดค่าในฐานข้อมูล

การใช้งาน phpMyAdmin จะต้องกำหนดค่าในฐานข้อมูลดังนี้

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ phpMyAdmin โดยใช้คำสั่งดังนี้

mysql -p < /www/phpMyAdmin/examples/create_tables.sql

โปรแกรมจะถามรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ root ที่ได้กำหนดในขั้นตอนติดตั้ง MySQL (ตามตัวอย่างคือ mypassbyte) จากนั้นโปรแกรมจะทำงานสักครู่แล้วออกจากโปรแกรม

จากนั้นกำหนดสิทธิ์ให้ phpMyAdmin อ่านโครงสร้างฐานข้อมูลได้ โดยการเรียก mysql ดังนี้

mysql -p

จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังนี้

  GRANT USAGE ON mysql.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pmapass';
  GRANT SELECT (
    Host, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv,
    Create_priv, Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv,
    File_priv, Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv,
    Show_db_priv, Super_priv, Create_tmp_table_priv, Lock_tables_priv,
    Execute_priv, Repl_slave_priv, Repl_client_priv
    ) ON mysql.user TO 'pma'@'localhost';
  GRANT SELECT ON mysql.db TO 'pma'@'localhost';
  GRANT SELECT ON mysql.host TO 'pma'@'localhost';
  GRANT SELECT (Host, Db, User, Table_name, Table_priv, Column_priv)
    ON mysql.tables_priv TO 'pma'@'localhost';
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON phpmyadmin.* TO 'pma'@'localhost';
  quit;

โดยที่ pmapsss คือรหัสผ่านที่ระบุไว้ในขั้นตอนสร้าง config.inc.php

การติดตั้ง phpMyAdmin เสร็จสิ้น สามารถใช้งานได้โดยเปิดบราวเซอร์บนเครื่องลูกไปที่ http://diskserv.localhost/phpMyAdmin/

โปรแกรมอื่น

นอกจาก phpMyAdmin ซึ่งทำงานบนเว็บแล้ว ยังมีโปรแกรมจัดการ MySql อีกหลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น MySQL Workbench ซึ่งทำงานบนระบบกราฟิกส์ มีทั้งบน วินโดวส์, ลินุกซ์ และอีกหลายระบบปฏิบัติการ


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase