เพิ่มการเรียก dhcpd

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สร้างไฟล์ /etc/dhcpd.conf.in ดังนี้

# dhcpd.conf
#
# Configuration file for ISC dhcpd (see 'man dhcpd.conf')
#
authoritative;
ddns-update-style none;
server-identifier diskserv.localnet;
option domain-name "localnet";
option domain-name-servers 192.168.2.254;

option space ipxe;
option ipxe-encap-opts code 175 = encapsulate ipxe;
option ipxe.priority code 1 = signed integer 8;
option ipxe.keep-san code 8 = unsigned integer 8;
option ipxe.skip-san-boot code 9 = unsigned integer 8;
option ipxe.syslogs code 85 = string;
option ipxe.cert code 91 = string;
option ipxe.key code 92 = string;
option ipxe.no-pxedhcp code 176 = unsigned integer 8;
option ipxe.bus-id code 177 = string;
option ipxe.bios-drive code 189 = unsigned integer 8;
option ipxe.username code 190 = string;
option ipxe.password code 191 = string;
option ipxe.reverse-username code 192 = string;
option ipxe.reverse-password code 193 = string;
option ipxe.version code 235 = string;
option iscsi-initiator-iqn code 203 = string;
# Feature indicators
option ipxe.pxeext code 16 = unsigned integer 8;
option ipxe.iscsi code 17 = unsigned integer 8;
option ipxe.aoe code 18 = unsigned integer 8;
option ipxe.http code 19 = unsigned integer 8;
option ipxe.https code 20 = unsigned integer 8;
option ipxe.tftp code 21 = unsigned integer 8;
option ipxe.ftp code 22 = unsigned integer 8;
option ipxe.dns code 23 = unsigned integer 8;
option ipxe.bzimage code 24 = unsigned integer 8;
option ipxe.multiboot code 25 = unsigned integer 8;
option ipxe.slam code 26 = unsigned integer 8;
option ipxe.srp code 27 = unsigned integer 8;
option ipxe.nbi code 32 = unsigned integer 8;
option ipxe.pxe code 33 = unsigned integer 8;
option ipxe.elf code 34 = unsigned integer 8;
option ipxe.comboot code 35 = unsigned integer 8;
option ipxe.efi code 36 = unsigned integer 8;
option ipxe.fcoe code 37 = unsigned integer 8;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.2.240 192.168.2.249;
 option routers 192.168.2.254;
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 option broadcast-address 192.168.2.255;
 option ipxe.no-pxedhcp 1;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 3600;
 if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
  filename "http://diskserv.localnet/ipxe.php";
 } else {
  filename "undionly.kpxe";
 }
}

สร้างไฟล์ /etc/rc.d/init.d/dhcp ดังนี้

#!/bin/sh
#
# Start the DHCPD
#

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

start_server()
{
	/bin/cat /etc/dhcpd.conf.in /www/diskserv/app/script/config/dhcpd.conf > /etc/dhcpd.conf
	/usr/sbin/dhcpd
}

stop_server()
{
	killall dhcpd
}

case "$1" in
	start)
		start_server
		;;
	stop)
		stop_server
		;;
	*)
		echo "Usage: {start|stop}" >&2
		exit 1
		;;
esac

exit 0

โปรดสังเกตว่าบรรทัดเหล่านี้อ้างไปถึงไฟล์ในไดเรกทอรีที่ยังไม่ได้สร้าง ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะสร้างโดยโปรแกรม Disk Serve Manager

ปรับ permission ให้สามารถเรียกใช้งานได้ โดยใช้คำสั่งดังนี้

cd /etc/rc.d/init.d
chmod +x dhcp

เรียกใช้สคริปต์ โดยสร้าง symbolic link ใน /etc/rc.d/rc3.d ดังนี้

cd /etc/rc.d/rc3.d
ln -s ../init.d/dhcp S90dhcp

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase