ไฟล์ Config และ Script

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไฟล์ Config และ Script ที่ใช้ในการจัดการระบบ ทั้งไฟล์ Config และ Script บางส่วนจะมีการปรับปรุงตามการกำหนดค่า แต่บางไฟล์ก็ไม่ต้องแก้ไข

ไฟล์ Config

ไฟล์ Config ต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกสร้างโดยโปรแกรม Web Management โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขค่าต่างๆ (Cluster หรือ Computer) ซึ่งการกำหนดค่าบางอย่างจะต้อง Restart Service ด้วยจึงจะมีผล

ไฟล์ หน้าที่ ปรับปรุงเมื่อ รายละเอียด
/etc/dhcpd.conf DHCP Restart Service เมื่อ Restart Service โปรแกรมจะสร้างไฟล์นี้จากการรวมไฟล์ /etc/dhcpd.conf.in และ /www/diskserv/app/script/config/dhcpd.conf เข้าด้วยกัน
/etc/iet/ietd.conf iSCSI Enterprise Target Restart Service เมื่อ Restart Service โปรแกรมจะคัดลอกไฟล์นี้มาจาก /www/diskserv/app/script/config/ietd.conf
/www/diskserv/app/script/config/dhcpd.conf DHCP บันทึก Cluster หรือ Computer เป็นไฟล์ Config ชั่วคราวของ DHCPd โดยจะถูกนำไปใช้งานเมื่อ Restart Service
/www/diskserv/app/script/config/ietd.conf iSCSI Enterprise Target บันทึก Cluster หรือ Computer เป็นไฟล์ Config ชั่วคราวของ iSCSI Enterprise Target โดยจะถูกนำไปใช้งานเมื่อ Restart Service
/www/diskserv/app/script/config/map.php PXE บันทึก Cluster หรือ Computer เป็นไฟล์ Config สำหรับให้โปรแกรม ipxe.php ส่งรูปแบบการทำงานไปให้ iPXE ที่เครื่องลูก และล้าง CoW ก่อนบูตเครื่องลูก

ไฟล์ Script

ไฟล์ Script เป็นไฟล์ที่เรียกใช้โดยโปรแกรม

ไฟล์ หน้าที่ รายละเอียด
/www/diskserv/app/script/clearcows.sh iSCSI Enterprise Target ล้างไฟล์ CoW ของเครื่องลูกทุกเครื่อง เรียกใช้ในเมนู Update Master Image โดยจะล้างเมื่อ Update เสร็จ
/www/diskserv/app/script/mergecow_start.sh iSCSI Enterprise Target นำ CoW ของเครื่องที่ระบุไปปรับปรุงไฟล์ Image เรียกใช้ในเมนู Update Master Image โดยเมื่อ Update เสร็จ จะล้าง CoW ของทุกเครื่อง
/www/diskserv/app/script/mergecow_status.sh
/www/diskserv/app/script/mergecow_finish.sh
/www/diskserv/app/script/newcow.sh iSCSI Enterprise Target ล้างไฟล์ CoW ของเครื่องลูกที่ระบุ เรียกใช้โดย ipxe.php ในขั้นตอนการบูตเครื่องลูก
/www/diskserv/app/script/restart.sh iSCSI Enterprise Target, DHCP Restart Service iSCSI Enterprise Target และ DHCP เรียกใช้จากเมนู Restart Service
/www/diskserv/app/webroot/ipxe.php PXE ส่งรูปแบบการบูตเครื่องลูกไปยัง iPXE โดยอ่านค่าจากไฟล์ map.php

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase