ติดตั้ง iSCSI

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โปรแกรม Microsoft iSCSI Software Initiator เป็นโปรแกรมสำหรับเรียกใช้ดิสก์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยวินโดวส์จะมองเห็นเป็นฮาร์ดดิสก์ตามปกติ

สำหรับโปรแกรม sanbootconf เป็นโปรแกรมสำหรับกำหนดค่าต่างๆ ของวินโดวส์ให้เหมาะสมสำหรับการบูตผ่าน iSCSI (เช่น เรียกไดรเวอร์การ์ดแลนทันทีก่อนเข้าวินโดวส์ เป็นต้น)

Microsoft iSCSI Software Initiator

ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft iSCSI Software Initiator ได้จาก http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18986 โดยดาวน์โหลดรุ่น Boot X86 จากหัวข้อ Additional Information ซึ่งจะอยู่ที่ ด้านล่าง ของหน้าเว็บ (ลิงค์ดาวน์โหลดด้านบนจะเป็นรุ่นที่ไม่สามารถบูตได้ และไม่สามารถใช้กับระบบ Diskless ได้)

หรือดาวน์โหลดโดยตรงจาก Iscsi Boot Initiator 2.08 X86Fre

เรียกโปรแกรมติดตั้ง และกด Next ไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดการติดตั้ง

Sanbootconf

เนื่องจากต้องมีการแก้ไขการกำหนดค่าบางอย่างในวินโดวส์ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ Diskless จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ไขค่าให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งก็คือโปรแกรม sanbootconf

ดาวน์โหลดโปรแกรม sanbootconf รุ่นล่าสุดจาก https://git.ipxe.org/release/sanbootconf/

โดยขณะเขียนบทความนี้ รุ่นล่าสุดคือ 1.1.1 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 สามารถดาวน์โหลดโดยตรงจาก sanbootconf-1.1.1.zip

เรียกโปรแกรมติดตั้ง และทำตามขั้นตอนไปจนสิ้นสุดการติดตั้ง

การทำ Image สำหรับหลายสเปค

หลักการของการทำ Image สำหรับหลายสเปค มี 2 อย่างที่สำคัญ คือ

 • ให้วินโดวส์เรียกไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับทุกสเปคไว้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้าวินโดวส์ (เพื่อให้สามารถบูตกับสเปคได้)
 • ให้วินโดวส์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของทุกสเปคไว้ก่อน (เพื่อที่จะไม่ต้องตรวจสอบใหม่ทุกครั้งที่บูต)

ทั้งนี้ทั้งสองอย่างสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้

การติดตั้งไดรเวอร์จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

 • ติดตั้งไดรเวอร์ IDE (รวมถึง SATA ด้วย) ที่วินโดวส์ XP สนับสนุนทั้งหมด
 • ติดตั้งไดรเวอร์อื่น

ติดตั้งไดรเวอร์ IDE (Optional)

ขั้นตอนนี้สรุปจากเอกสาร http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q314082

ขั้นตอนนี้สำหรับกรณีที่ชิปเซ็ตของแต่ละสเปคเป็นคนละยี่ห้อกัน ทำให้ต้องใช้ไดรเวอร์ฮาร์ดดิสก์คนละตัวกัน หากแต่ละสเปคใช้ชิปเซ็ตยี่ห้อเดียวกันก็อาจจะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยอาจจะลองข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน หากสามารถใช้งานกับสเปคอื่นได้ก็ใช้ได้เลย แต่หากข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วไม่สามารถบูตสเปคอื่นได้ก็กลับมาติดตั้งไดรเวอร์ IDE ในขั้นตอนนี้

โดยปกติแล้ว วินโดวส์ XP จะติดตั้งไดรเวอร์ IDE เฉพาะที่ตรวจพบตอนติดตั้งเท่านั้น ดังนั้นหากนำฮาร์ดดิสก์ไปใช้กับเครื่องอื่นที่ใช้ไดรเวอร์ IDE คนละตัวกันก็จะใช้งานไม่ได้ วิธีแก้ไขคือติดตั้งไดรเวอร์ IDE ทั้งหมดที่วินโดวส์ XP สนับสนุน

ในขั้นตอนนี้จะมีการสร้างไฟล์ .reg และขยายไฟล์จำนวนหนึ่งในไดเรกทอรีวินโดวส์

ตรวจสอบในไดเรกทอรี C:\Windows\system32\drivers ว่ามีไฟล์เหล่านี้หรือไม่

 • atapi.sys
 • intelide.sys
 • pciide.sys
 • pciidex.sys

ให้ขยายไฟล์ที่ยังไม่มีจากไดเรกทอรี driver cache โดยใช้คำสั่งดังนี้ (เรียกคำสั่งเฉพาะไฟล์ที่ยังไม่มีเท่านั้น)

c:
cd \windows\system32\drivers
expand "..\..\driver cache\i386\sp3.cab" atapi.sys
expand "..\..\driver cache\i386\sp3.cab" intelide.sys
expand "..\..\driver cache\i386\sp3.cab" pciidex.sys
expand "..\..\driver cache\i386\driver.cab" pciide.sys

จากนั้นสร้างไฟล์ mergeide.reg ดังนี้ โดยบันทึกไฟล์ไว้ในไดเรกทอรีชั่วคราว (เช่น C:\temp)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
 00,73,00,79,00,73,00,00,00

;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000004
"Type"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
 00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00


;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000003
"Type"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
 00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

จากนั้นเปิด Explorer แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ mergeide.reg แล้วตอบตกลงเพื่อให้รวม registry

ติดตั้งไดรเวอร์อื่น

เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ IDE เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดตั้งไดรเวอร์อื่นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เอาฮาร์ดดิสก์ไปบูตกับสเปคอื่น
 • ลงไดรเวอร์ให้ครบถ้วน
 • เรียกโปรแกรม setup จาก sanbootconf ที่ติดตั้งไว้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เปิดหน้าต่าง cmd โดย
   • คลิก start
   • เลือกเมนู run
   • พิมพ์ cmd
   • กด Enter
  • เข้าไปที่ไดเรกทอรีที่ติดตั้งโปรแกรม sanbootconf ไว้ โดยใช้คำสั่ง cd
  • เรียกคำสั่ง setup.bat

ทำขั้นตอนข้างต้นกับทุกสเปคที่ต้องการใช้งาน


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase