กำหนดชื่อ Device

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เนื่องจากการตรวจสอบแลนแต่ละใบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ในแต่ละครั้งที่บูต ลำดับในการตรวจสอบอาจแตกต่างกัน จึงต้องมีการกำหนดชื่อให้ตายตัว ไม่ว่าจะตรวจพบการแลนใบใดก่อนหลัง

โดยปกติแล้วลินุกซ์จะสร้างไฟล์เพื่อกำหนดชื่อการ์ดแลนในครั้งแรกที่ตรวจพบ แต่อาจไม่ตรงตามต้องการ จึงต้องมาแก้ไขไฟล์ดังกล่าว โดยไฟล์กำหนดชื่อการ์ดแลนคือ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules โดยจะมีการกำหนดค่าคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

# PCI device 0x1969:0x1083 (atl1c)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:00:01:00:00:01", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x10ec:0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:00:01:00:00:02", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

# PCI device 0x10ec:0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:00:01:00:00:03", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2"

โดยที่

 • ค่าสีแดงคือ MAC Address ของการ์ดแลนแต่ละใบ ซึ่งสามารถตรวจสอบกับฉลากของการ์ดแลนได้
 • สีน้ำเงินคือชื่อของการ์ดแลนแต่ละใบ หากไม่ตรงตามที่ต้องการก็สามารถแก้ไขชื่อได้

กรณีไม่ทำ Network Bonding ก็จะมีการ์ดแลน 2 ใบ และกรณีทำ Network Bonding ก็จะมีการ์ดแลน 3 ใบขึ้นไป

เมื่อแก้ไขไฟล์นี้แล้ว ให้บูตเครื่องใหม่เพื่อดูว่าการ์ดแลนแต่ละใบมีชื่อตามที่ต้องการหรือไม่

การตรวจสอบว่าการ์ดแลนแต่ละใบมีชื่อตรงตามต้องการหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้คำสั่ง ifconfig แล้วตามด้วยชื่อของการ์ดแลน ซึ่งจะได้ MAC Address มา เช่น

root@diskserv:~# ifconfig eth1
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:01:00:00:02
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:60221663 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:49538461 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:37397675649 (34.8 GiB) TX bytes:56428583734 (52.5 GiB)
     Interrupt:53 Base address:0xc000 

root@disksrv2:~# 

จะเห็นว่าค่า HWaddr จะตรงกับในไฟล์กำหนดค่า


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase