กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดค่าต่างๆ ของเน็ตเวิร์ก เริ่มต้นจากโปรแกรมติดตั้งถามว่าต้องการกำหนดค่าเน็ตเวิร์กหรือไม่ ดังรูป

194423.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบ Yes จากนั้นโปรแกรมจะถามชื่อเครื่อง ให้ตั้งชื่อที่ต้องการ โดยมีได้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็ก, ตัวเลข และเครื่องหมายลย (-) เท่านั้น และต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ทั้งนี้ไม่ควรตั้งชื่อยาวจนเกินไป เพราะจะทำให้เรียกใช้ยาก ในที่นี้จะตั้งชื่อว่า diskserv ดังนี้

194436.png

เมื่อพิมพ์ชื่อที่ต้องการแล้ว ก็ให้กดปุม Enter จากนั้นโปรแกรมจะถามชื่อโดเมน ในที่นี้ให้ใช้ localnet ดังนี้

194502.png

เมื่อพิมพ์ชื่อโดเมนแล้ว ให้กดปุ่ม Enter จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการกำหนดค่า IP Address โดยวิธีใด ดังนี้

194521.png

การกำหนดค่า IP Address มี 3 วิธี คือ 1) Static IP หรือการกำหนดค่าตายตัว, 2) DHCP เป็นการอ่านค่าจากเซิร์ฟเวอร์ และ 3) loopback ใช้ในกรณีไม่มีการ์ดแลน

ให้เลือกเป็น Static โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนแถบสีขึ้นไป แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะถาม IP Address ดังนี้

194537.png

ให้พิมพ์ IP Address ที่ต้องการ เช่น 192.168.2.254 ดังรูป แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นโปรแกรมจะถาม Subnet Mask ดังรูป

194544.png

ให้ใช้ค่า 255.255.255.0 ที่โปรแกรมแสดงขึ้นมาให้แล้ว โดยการกดปุ่ม Enter จากนั้นโปรแกรมจะถาม Gateway ดังรูป

194623.png

ในขั้นตอนนี้ยังไม่ใช้ gateway จึงให้กดปุ่ม Enter ผ่านไปได้เลย จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการใช้ DNS หรือไม่ ดังรูป

194632.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบตกลง จากนั้นโปรแกรมจะถาม IP ของเครื่อง DNS ดังนี้

194640.png

ให้ลบค่าที่โปรแกรมแสดงขึ้นมาให้ แล้วพิมพ์ 127.0.0.1 ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการกำหนดค่าเน็ตเวิร์กขึ้นมาให้ดูดังนี้

194649.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันการกำหนดค่า โปรแกรมจะให้เลือกรายการ Service ที่จะให้ทำงานตอนบูตเครื่อง ให้กำหนดค่าในหน้าที่ 1 ดังนี้

194722.png

เลือก rc.bind, rc.fuse, rc.hald, rc.httpd

หน้าที่ 2 ให้เลือกดังนี้

194735.png

เลือก rc.inetd, rc.ip_forward, rc.messagebus, rc.ntpd

หน้าที่ 3 ให้เลือกดังนี้

194746.png

เลือก rc.syslogd, rc.sshd

สำหรับ MySQL จะต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมก่อน จึงค่อยมาเรียกภายหลัง

ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง และปุ่ม Space Bar เพื่อกำหนดค่า เมื่อกำหนดค่าตามในรูปแล้ว ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบตกลง จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือไม่ ดังรูป

194805.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบ No จากนั้นโปรแกรมจะถามว่านาฬิกาในเครื่อง กำหนดไว้เป็นเวลาท้องถิ่น หรือเวลามาตรฐานสากล (หรือที่เคยเรียกกันว่าเวลากรีนนิช) ดังนี้

194814.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบ No (หมายความว่านาฬิกาในเครื่อง เป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกเขตเวลา ดังนี้

194831.png

ให้ใช้ปุ่ม Page Down, Page Up และปุ่มลูกศรขึ้น, ลง เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่ Asia/Bangkok แล้วกดปุ่ม Enter ก็เสร็จขั้นตอนการกำหนดค่าเน็ตเวิร์ก


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase