ติดตั้ง CakePHP

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

CakePHP เป็น MVC (Model - View - Controller) Framework สำหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และได้โปรแกรมที่มีระเบียบเรียบร้อย สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

ในที่นี้จะใช้ CakePHP รุ่น 2.1.x

ขั้นตอนการติดตั้ง

ดาวน์โหลด CakePHP รุ่น 2.1.x ล่าสุดจากเว็บ CakePHP (ขณะเขียนบทความคือรุ่น 2.1.5) โดยใช้คำสั่งดังนี้

cd /www
wget --no-check-certificate "https://github.com/cakephp/cakephp/archive/2.1.5.zip" -O cakephp-2.1.5.zip

จากนั้นให้แตกไฟล์ในไดเรกทอรี /www ดังนี้

cd /www
unzip cakephp-2.1.5.zip

โดยที่ cakephp-2.1.5.zip คือไฟล์ที่โหลดมาจากเว็บ

เมื่อแตกไฟล์เรียบร้อย ให้เปลี่ยนชื่อไดเรกทอรีดังกล่าวไปเป็น diskserv ดังนี้

mv cakephp-2.1.5 diskserv

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase