ติดตั้งแพ็กเกจ

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เมื่อเข้าสู่การติดตั้งแพ็กเกจ โปรแกรมจะถามตำแหน่งของไฟล์สำหรับติดตั้ง ดังรูป

192025.png

จากรูปจะเห็นว่าสามารถติดตั้ง Slackware Linux ได้จากหลายแหล่ง

ให้เลือกข้อ 1 Install from a Slackware CD or DVD โดยกดปุ่ม Enter จากนั้นโปรแกรมจะถามชื่อไดรฟ์ CD หรือ DVD ดังนี้

192033.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกวิธี auto ซึ่งโปรแกรมจะค้นหาจากไดรฟ์ต่างๆ และแจ้งไดรฟ์ที่พบแผ่น Slackware ดังรูป

192042.png

รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงรายชื่อกลุ่มแพ็กเกจเพื่อให้เลือกสำหรับติดตั้ง ดังนี้

192124.png

วิธีเลือกแพ็กเกจ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนแถบสีขึ้น/ลง และใช้ปุ่ม Space Bar เพื่อเลือกหรือไม่เลือกกลุ่มแพ็กเกจแต่ละบรรทัด โดยกลุ่มแพ็กเกจที่มีเครื่องหมายดอกจันด้านหน้า คือกลุ่มแพ็กเกจที่เลือกสำหรับติดตั้ง

ให้เลือกกลุ่มแพ็กเกจดังนี้: A, AP, D, K, L และ N โดย 5 กลุ่มแพ็กเกจแรกอยู่ในหน้าแรกดังรูปข้างต้น ส่วนกลุ่มแพ็กเกจที่เหลือจะต้องกดปุ่มลูกศรลงล่างเพื่อให้เลื่อนรายการมาดูด้านล่าง ดังรูป

192134.png

หน้าหลังมีเพียง 2 กลุ่มแพ็กเกจที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน

เมื่อเลือกกลุ่มแพ็กเกจเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการต่อ ซึ่งโปรแกรมจะถามว่าจะติดตั้งแพ็กเกจแบบใด ดังนี้

192142.png

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเลือก Full คือการติดตั้งทุกแพ็กเกจในกลุ่มแพ็กเกจที่เลือก (ในหน้าจอจะบอกว่าใช้เนื้อที่ 6.5 GB ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ถ้าเลือกทุกกลุ่มแพ็กเกจ แต่เมื่อเลือก 6 กลุ่มแพ็กเกจข้างต้น ก็จะใช้เนื้อที่ประมาณ 4 GB)

จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งดังรูป

192148.png

และโปรแกรมจะแสดงแพ็กเกจที่กำลังติดตั้ง โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 - 15 นาที ดังรูป

192203.png

เมื่อติดตั้งแพ็กเกจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย โปรแกรมจะถามว่าต้องการสร้าง USB Drive สำหรับบูฉุกเฉินหรือไม่ ดังรูป

194036.png

ซึ่งสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก Skip ไปได้เลย เพราะในกรณีฉุกเฉินจริงๆ ก็ยังสามารถบูตด้วยแผ่น DVD ได้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งแพ็กเกจ และจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase