ปรับแต่ง Slackware Linux

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หลังจากติดตั้ง Slackware แล้ว จะต้องปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน

คอมไพล์ Kernel (Optional)

หน้าหลัก: คอมไพล์ Kernel

ขั้นตอนนี้ยังไม่จำเป็น เพราะยังสามารถใช้ kernel ที่ติดมากับ Slackware 13.37 ได้ แต่ถ้ามีการใช้ความสามารถของ kernel ก็จะต้องติดตั้ง kernel ใหม่ โดยมีความต้องการดังนี้

  • iSCSI (built-in) ใช้ kernel 3.2.5 ขึ้นไป
  • Network Team ใช้ kernel 3.3 ขึ้นไป

สร้างไดเรกทอรี

หน้าหลัก: สร้างไดเรกทอรี

สร้างไดเรกทอรีสำหรับเก็บข้อมูล

ปรับแต่ง Filesystem

หน้าหลัก: ปรับแต่ง Filesystem

เมื่อติดตั้ง Slackware เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องปรับแต่ง Filesystem ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

เปลี่ยนการอ้างอิง Filesystem

เนื่องจากใน Linux การอ้างถึงดิสก์ และพาร์ทิชั่นจะไม่ข้ามตัวที่เว้นไว้ เช่น เสียบฮาร์ดดิสก์ที่ SATA-1, SATA-3 และ SATA-4 ก็จะได้ชื่อดิสก์เป็น sda, sdb และ sdc ตามลำดับ แต่ถ้าในภายหลังเอาฮาร์ดดิสก์มาเสียบเพิ่มที่ SATA-2 ดิสก์ลูกนี้จะได้ชื่อเป็น sdb ส่วนดิสก์ที่เสียบที่ SATA-3 และ SATA-4 ก็จะกลายเป็น sdc และ sdd ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสนในการอ้างถึงดิสก์ และพาร์ทิชั่น เราจึงเปลี่ยนมาใช้การอ้างถึงโดยใช้ชื่อแทนพาร์ทิชั่น

ติดตั้งฮาร์ดดิสก์

เพื่อใช้งานฮาร์ดดิสก์ลูกที่เหลือ

ปรับแต่งแพ็กเกจ (Optional)

หน้าหลัก: ปรับแต่งแพ็กเกจ

ติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติม และอัปเดตเพื่อความสมบูรณ์ แนะนำให้ติดตั้งในการใช้งานจริง แต่ถ้าเป็นการทดสอบ ไม่ต้องติดตั้งก็ได้

เพิ่มการเรียก dhcpd

หน้าหลัก: เพิ่มการเรียก dhcpd

Slackware ไม่ได้เรียก dhcpd ดังนั้นจึงต้องสร้างสคริปต์สำหรับเรียกใช้


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase