ติดตั้ง MySQL

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Slackware ได้ติดตั้ง MySQL Database Server มาให้แล้ว จึงเพียงแต่ config ค่าที่ต้องใช้งานเท่านั้น

สร้าง database file โดยใช้คำสั่งดังนี้

mysql_install_db --user=mysql

เลือกใช้ไฟล์กำหนดค่า MySQL โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

cp /etc/my-medium.cnf /etc/my.cnf

แก้ไขให้ MySQL รับการเชื่อมต่อจาก Network ด้วย โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/rc.d/rc.mysqld ดังนี้ เดิม (บรรทัดที่ 32)

SKIP="--skip-networking"

แก้เป็น

#SKIP="--skip-networking"

จากนั้นกำหนดให้เรียก MySQL ตอนบูตเครื่อง โดยใช้คำสั่งดังนี้

chmod +x /etc/rc.d/rc.mysqld

เรียกใช้งาน MySQL โดยใช้คำสั่งดังนี้

/etc/rc.d/rc.mysqld start

กำหนดรหัสผ่านของ root โดยใช้คำสั่งดังนี้

mysqladmin -u root password <new-password>

โดยที่ <new-password> คือรหัผ่านที่กำหนดขึ้น เช่น ต้องการกำหนดรหัสผ่านเป็น mypassbyte ให้ใช้คำสั่งดังนี้

mysqladmin -u root password mypassbyte

รหัสผ่านของ root นี้จะต้องจำไว้ให้ได้


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase