ปรับแต่ง Network

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การปรับแต่ง Network ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  • กำหนดชื่อ Device ถาวรให้กับ Network แต่ละพอร์ต
  • ทำ Network Bonding (Optional)
  • กำหนดค่า Network

กำหนดชื่อ Device

หน้าหลัก: กำหนดชื่อ Device

เนื่องจากการตรวจสอบแลนแต่ละใบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ในแต่ละครั้งที่บูต ลำดับในการตรวจสอบอาจแตกต่างกัน จึงต้องมีการกำหนดชื่อให้ตายตัว ไม่ว่าจะตรวจพบการแลนใบใดก่อนหลัง

ทำ Network Bonding (Optional)

หน้าหลัก: ทำ Network Bonding

ในระบบขนาดใหญ่ เมื่อมีการใช้งานจากเครื่องลูกพร้อมกันจำนวนมาก การ์ดแลน Gigabit Ethernet เพียงใบเดียวก็อาจไม่เพียงพอต่อการส่งข้อมูล จึงต้องใช้การ์ดแลนหลายใบให้ทำงานร่วมกันเสมือนเป็นการ์ดแลนเพียงใบเดียวที่เร็วขึ้น

กำหนดค่า Network

หน้าหลัก: กำหนดค่า Network

การกำหนดค่า IP Address ที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้ไฟล์กำหนดค่าแบบพื้นฐาน


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase