การปรับปรุง Image

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การปรับปรุง Image จะใช้วิธีนำเอา CoW ของเครื่องใดเครื่องหนึ่ง มาปรับปรุงลงไปใน Image หลัก

ขั้นตอนการปรับปรุง Image

การปรับปรุง Image มีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดเครื่องลูกแล้วติดตั้งแพตช์, ลงโปรแกรมเพิ่ม, ฯลฯ ตามต้องการ ซึ่งอาจเลือกรูปแบบการใช้งานเป็น "ไม่ล้าง" เพราะอาจต้องมีการบูตเครื่องในระหว่างการดำเนินการ โดยในระหว่างนี้เครื่องลูกเครื่องอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. เมื่อปิดเครื่องลูกทั้งหมด ให้สั่ง Restart Service เพื่อให้ iSCSI ตัดการเชื่อมต่อ
  3. เข้าโปรแกรม Disk Serve Management โดยใช้เครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องลูกในระบบ Diskless แล้วสั่ง Update Master Image โดยเลือกว่าจะ Merge จากเครื่องลูกเครื่องที่ดำเนินการไว้ในข้างต้น
  4. ระบบจะ Merge โดยใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับขนาดของ CoW ซึ่งระบบจะบอกความคืบหน้าเป็นระยะๆ
  5. เมื่อ Merge เสร็จเรียบร้อย ระบบจะล้าง CoW ของทุกเครื่อง และพร้อมใช้งาน (ถ้าเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องที่ดำเนินการเป็น "ไม่ล้าง" ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนกลับเป็น "ล้างทุกครั้ง" ด้วย)

จะเห็นว่าเป็นการปรับปรุง Image ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการทำให้ Image พัง เพราะสามารถทดลองปรับปรุง Image ได้ตามต้องการ โดยที่ยังไม่มีการปรับปรุง Image จริง ซึ่งหากมีการปรับปรุงผิดพลาด ก็เพียงแค่ล้าง CoW แล้วดำเนินการปรับปรุงใหม่ จนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงค่อยดำเนินการ Merge สิ่งที่ปรับปรุงลงไปยัง Image จริง

การปรับปรุง Image ขณะยังมีการใช้งาน

ในบางโอกาส อาจจะไม่สามารถปิดระบบเพื่อปรับปรุง Image ได้ เช่น มีคอมพิวเตอร์บางเครื่องกำลังใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องการติดตั้ง/ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์อีกหลายเครื่อง ซึ่งสามารถนำ Variation มาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

  1. เปิดเครื่องลูกแล้วติดตั้ง/ปรับปรุงโปรแกรมตามต้องการ (เช่นเดียวกับการปรับปรุง Image ปกติ)
  2. ปิดเครื่องลูกที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม แล้วสร้าง Variation จากเครื่องนี้
  3. เข้าเมนู Change Mode และกำหนดให้เครื่องอื่นที่ต้องการใช้งานโปรแกรมใหม่ มาใช้ Variation นี้
  4. เมื่อมีโอกาสที่สามารถปิดเครื่องลูกทั้งหมดได้ ก็ให้ Update Master Image โดยเลือกว่าจะ Merge จาก Variation ที่สร้างไว้
  5. เมื่อ Merge เสร็จเรียบร้อย ก็ให้เปลี่ยนให้เครื่องลูกกลับมาใช้รูปแบบ ปกติ-ล้างทุกครั้ง

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase