กำหนดค่า Computer

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

ชื่อ ค่า คำอธิบาย
Name pc01 ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้เป็นชื่อของไฟล์ CoW ด้วย โดยจะใช้ .cow ต่อท้าย เช่น pc01.cow และใช้เป็นไฟล์ image ของดิสก์ส่วนตัวด้วย เช่น pc01e1.img
Ip Address 192.168.2.1 IP Address ของเครื่อง
Mac Address 00:11:22:33:44:55 Mac Address ของเครื่อง
Loop Name /dev/loop1 ไฟล์ loop device ซึ่งจะใช้ร่วมกับไฟล์ cow เสมอ ชื่อไฟล์ loop device นี้จะต้องไม่ซ้ำกัน
Cluster disk1 กลุ่มคอมพิวเตอร์ของเครื่องนี้
Mode T กำหนดเป็น T (Temporary) คือล้างทุกครั้งที่บูต การกำหนดเป็นค่าอื่นจะทำผ่านเมนู Change Mode
Alternative - ไม่ต้องกำหนดค่า การใช้งานจะทำผ่านเมนู Change Mode

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้สั่ง Restart Service จากเมนูหลัก เพื่อนำค่าที่กำหนดไปใช้งาน


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase