FAQ

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย

การกำหนดค่า

รูปแบบต่างๆ ในการกำหนดค่า

ใช้ฮาร์ดดิสก์เพียง 1 หรือ 2 ลูก

ความต้องการ
ในการทดสอบระบบ หรือระบบเล็กๆ สามารถใช้ฮาร์ดดิสก์เพียง 1 หรือ 2 ลูกได้
วิธีกำหนดค่า
การกำหนดค่าสามารถทำได้ดังนี้
 • ในหัวข้อ ปรับแต่ง_Filesystem จะมีวิธีเก็บไฟล์ CoW ไว้ในพาร์ทิชั่น /space
 • ในหัวข้อ ไม่ใช้ RAID จะมีวิธีเก็บไฟล์ image ไว้ในพาร์ทิชั่น /space
ทั้งนี้การเก็บ image และ CoW ไว้ในพาร์ทิชั่น /space จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง จึงไม่ควรใช้กับเครื่องจำนวนมากนัก

การติดตั้ง

ปัญหาที่พบในขั้นตอนการติดตั้ง ยังไม่สามารถใช้งานระบบได้

บูตเครื่องลูกไม่ได้ มีปัญหาที่ DHCP

อาการ
เมื่อบูตเครื่องลูก ไม่ได้รับ IP
สาเหตุ และวิธีแก้ไข
ตรวจสอบการติดตั้ง DHCPD

บูตเครื่องลูกไม่ได้ มีปัญหาที่ TFTP

อาการ
เมื่อบูตเครื่องลูก ได้รับ IP แล้ว แต่มีข้อความทำนองว่า ไม่สามารถดาวน์โหลด TFTP ได้
สาเหตุ และวิธีแก้ไข
การติดตั้ง TFTP อาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ตรวจสอบ
 • การติดตั้ง TFTPD
 • การติดตั้ง iPXE

บูตเครื่องลูกไม่ได้ มีปัญหาที่ iPXE 0x3e11613b

อาการ
เมื่อบูตเครื่องลูก จะไปถึงขั้นตอน iPXE จากนั้น iPXE แจ้งว่า Error 0x3e11613b
สาเหตุ และวิธีแก้ไข
การติดตั้ง Named อาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ตรวจสอบ
 • การติดตั้ง NAMED

บูตเครื่องลูก ถึงหน้าจอโลโก้วินโดวส์แล้วแถบวิ่งไม่หยุด

อาการ
เมื่อบูตเครื่องถึงหน้าจอโลโก้วินโดวส์แล้ว แต่แถบวิ่งไม่หยุด ไม่เข้าหน้าจอวินโดวส์ จากนั้นอีกประมาณ 1-2 นาทีขึ้นจอฟ้าแล้วเครื่องบูตใหม่
สาเหตุ
วินโดวส์ไม่สามารถโหลดไดรเวอร์การ์ดแลนได้ ให้ติดตั้ง Sanbootconf ใหม่ รวมถึง การอัปโหลด Image ใหม่

เพิ่มเครื่องลูกในหน้าจอ Configuration แต่ไม่แสดงในหน้าสถานะ

อาการ
เมื่อเพิ่มเครื่องลูกในหน้าจอ Configuration แล้ว แต่ในหน้าจอสถานะ ไม่แสดงข้อมูลของเครื่องที่เพิ่มเข้าไป ทั้งในหัวข้อ loopback, mapping, cow และ ietd_volume
สาเหตุ
โปรแกรมไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในไฟล์สคริปต์ได้ ให้ตรวจสอบว่าไฟล์สคริปต์มีเจ้าของที่ถูกต้องหรือไม่โดยใช้คำสั่งดังนี้
root@diskserv:~# ls -la /www/diskserv/app/script/config/
total 52
drwxr-xr-x 2 apache apache 4096 Oct 27 2012 ./
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 Aug 27 12:27 ../
-rw-r--r-- 1 apache apache 2642 Sep 2 10:59 dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 apache apache 6008 Sep 2 10:59 ietd.conf
-rw-r--r-- 1 apache apache 12052 Sep 2 10:59 map.php
-rw-r--r-- 1 apache apache  41 Oct 27 2012 setting.sh
-rwxr-xr-x 1 apache apache  71 Sep 2 10:59 shutdown.sh*
-rwxr-xr-x 1 apache apache 8457 Sep 2 10:59 startup.sh*
root@diskserv:~#

ทุกไฟล์ในไดเรกทอรีนี้ จะต้องมีชื่อเจ้าของ และชื่อกลุ่ม เป็น apache ทั้งสองอย่าง (ยกเว้นไฟล์ ../)

หากมีบางไฟล์ไม่ใช่เป็นของ apache ทั้งสองคอลัมน์ ให้แก้ไขโดยใช้คำสั่งดังนี้

root@diskserv:~# cd /www/diskserv/app/script/config/
root@diskserv:/www/diskserv/app/script/config# chown apache:apache *
root@diskserv:/www/diskserv/app/script/config#

จากนั้นให้ตรวจสอบซ้ำ ว่าไฟล์มีเจ้าของเป็น apache ทั้งสองคอลัมน์ตรงตามข้างต้นแล้วหรือไม่

เมื่อเจ้าของไฟล์ถูกต้องแล้ว ให้เข้าโปรแกรมไปที่หน้า Configuration แล้วเรียกคำสั่งแก้ไขเครื่องลูก และบันทึกข้อมูลโดยไม่ต้องแก้ไขค่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โปรแกรมสร้างไฟล์สคริปต์ใหม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยดูวัน/เวลาของไฟล์

จากนั้นเมื่อไฟล์สคริตป์ถูกแก้ไขแล้ว ก็ให้สั่ง Restart Service จากหน้าจอหลัก

การเฝ้าดูการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

การทำงานของดิสก์
ใช้คำสั่งนี้เพื่อดูการทำงานของดิสก์ (กด Ctrl-C เพื่อออกจากโปรแกรม)
iostat -kx 2 /dev/sd?
โปรแกรมจะแสดงการทำงานของดิสก์ออกมาทุก 2 วินาที ให้ดูคอลัมน์ขวาสุด (%util) จะแสดงว่าดิสก์ทำงานมากเท่าไหร่ ถ้าถึง 100% แสดงว่าดิสก์ทำงานตลอดเวลา และอาจเป็นจุดที่ทำให้ระบบช้าได้

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase
ดึงข้อมูลจาก "http://wiki.nakhon.net/w/index.php?title=FAQ&oldid=637"