การสำรอง Image

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การสำรอง Image สามารถทำได้ 2 วิธี คือ Full Backup และ Incremental Backup

Full Backup

การสำรอง Image แบบ Full Backup สามารถทำได้โดยการสำเนาไฟล์ image ไว้ (/image/disk1.img) โดยใช้คำสั่งสำเนาไฟล์ตามปกติ เช่น

cp /image/disk1.img /space/backup/diskless/disk1_20120622.img

เมื่อจะนำไฟล์ที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน จะต้องหยุดระบบก่อน ดังนี้

/etc/rc.d/init.d/iet stop
cp /space/backup/diskless/disk1_20120622.img /image/disk1.img
/etc/rc.d/init.d/iet start

คำเตือน คำสั่งข้างต้นเป็นการนำไฟล์ Image สำรองมาทับไฟล์ Image จริง โดยไฟล์ Image จริงไฟล์เดิมจะถูกลบทิ้ง

Incremental Backup

การสำรองแบบ Full Backup มีข้อดี คือง่ายต่อการใช้งาน เพราะสามารถทำไฟล์ที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที แต่มีข้อเสียคือไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ทำให้การสำรองไฟล์ Image หลายๆ ครั้งใช้เนื้อที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ

การสำรองไฟล์แบบ Incremental Backup จะเก็บเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับการนำไฟล์ CoW มาปรับปรุง Image หลัก นั่นคือหากต้องการสำรองข้อมูลไว้หลายๆ รุ่น ก็สามารถทำได้โดยเก็บไฟล์ Image รุ่นแรกไว้ และเก็บไฟล์ CoW ที่นำมาปรับปรุงไฟล์ Image ไว้ทุกครั้ง

หากติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ค่าที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะสำรองไฟล์ CoW ไว้ให้ทุกครั้ง โดยค่าปกติจะสำรองไว้ที่ /space/backup/image ทั้งนี้การใช้งานไฟล์ที่สำรองไว้นี้ จะต้องมีไฟล์ full backup ของ image ก่อนที่จะ Update Master Image และจะต้องมีไฟล์ CoW ครบทุกไฟล์ที่สำรองไว้หลังจากทำ full backup แล้ว

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานระบบ Diskless และการสำรองข้อมูลโดยใช้วิธี Incremental Backup

ที่ วันที่ การดำเนินการ การสำรองข้อมูล รายชื่อไฟล์ใน /space/backup/diskless
1 01/01/2555 ติดตั้งระบบ ผู้ใช้จะต้องสำรองไฟล์ image ทั้งไฟล์เอง โดยใช้คำสั่ง
cp -a /image/disk1.img /space/backup/diskless
 • disk1.img
2 05/01/2555 ปรับปรุงไฟล์ image ระบบสำรองไฟล์ CoW ให้อัตโนมัติ
 • disk1.img
 • merge_disk1_20120105123000.cow
3 12/01/2555 ปรับปรุงไฟล์ image ระบบสำรองไฟล์ CoW ให้อัตโนมัติ
 • disk1.img
 • merge_disk1_20120105123000.cow
 • merge_disk1_20120112081520.cow
4 18/01/2555 ปรับปรุงไฟล์ image ระบบสำรองไฟล์ CoW ให้อัตโนมัติ
 • disk1.img
 • merge_disk1_20120105123000.cow
 • merge_disk1_20120112081520.cow
 • merge_disk1_20120118160218.cow
5 29/01/2555 - ลบไฟล์สำรองเดิม แล้วสำรองไฟล์ image แบบเต็ม โดยใช้คำสั่ง
rm /space/backup/diskless/*disk1*
cp -a /image/disk1.img /space/backup/diskless
 • disk1.img
6 01/02/2555 ปรับปรุงไฟล์ image ระบบสำรองไฟล์ CoW ให้อัตโนมัติ
 • disk1.img
 • merge_disk1_20120201092850.cow

ในทางปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องสำรองไฟล์แบบเต็มบ่อยนัก อาจจะทำทุกๆ 2-3 เดือน หรือเมื่อไฟล์ cow ที่สำรองไว้ใช้เนื้อที่มากเกินไป อย่างไรก็ดีไฟล์ cow นั้นไม่ได้ใช้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เท่าขนาดของไฟล์ เพราะเป็น Sparse File นั่นคือถึงแม้ว่าไฟล์ CoW จะมีขนาด 4 GB แต่หากมีการใช้งานไฟล์ cow เพียง 1 GB ก็จะใช้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เพียง 1 GB ทั้งนี้สามารถตรวจสอบการใช้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ของไฟล์ได้โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

cd /space/backup/diskless
du -sc *

ระบบจะบอกเนื้อที่ที่แต่ละไฟล์ใช้งาน (มีหน่วยเป็น KiB)

การนำ Incremental Backup กลับมาใช้


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase