กำหนดค่า Alternative

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การกำหนดค่า Alternative เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการบูตเครื่องลูก

โดยปกติเครื่องลูกจะสามารถเลือกบูตได้ 2 แบบ คือ

  • บูต image ปกติโดยล้าง CoW ทุกครั้ง
  • บูต image ปกติโดยไม่ล้าง CoW

ในการกำหนด Alternative จะสามารถเพิ่มรูปแบบในการบูตได้ ทั้งนี้รูปแบบการบูตจะมี 2 วิธี คือ

  • S - San Boot เป็นการจำลองฮาร์ดดิสก์ให้เครื่องลูก (วิธีเดียวกับการบูตจาก image วินโดวส์ตามปกติ) โดยการบูตแบบนี้จะล้าง CoW ทุกครั้งที่บูตเสมอ
  • C - Chain เป็นการเรียกโปรแกรมอื่นมาบูต เช่น บูต kernel ของลินุกซ์, บูตจาก memtest เป็นต้น

การสร้าง Alternative จะต้องมี Cluster อยู่ก่อนแล้ว โดยสามารถสร้างได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • จากหน้าจอหลัก คลิกปุ่ม Configure โปรแกรมจะแสดง Cluster ทั้งหมด
  • คลิกปุ่ม New Alternative โปรแกรมจะให้กำหนดค่า Alternative ดังนี้
ชื่อ ค่า คำอธิบาย
Name Memtest ชื่อของรูปแบบการบูต ใช้สำหรับอ้างอิงในเมนูเท่านั้น
Mode C รูปแบบการบูต เป็น C หรือ S ตามที่อธิบายข้างต้น
Image memtest86 ไฟล์ image ที่ต้องการบูต กรณีเป็น C จะสามารถใส่พารามิเตอร์ต่อท้ายได้ (โดยเว้นวรรค)
Loop Name - ไฟล์ loop device ซึ่งจะใช้เฉพาะรูปแบบ S โดยชื่อไฟล์ loop device นี้จะต้องไม่ซ้ำกัน
Cluster disk1 กลุ่มคอมพิวเตอร์ของรูปแบบการบูตนี้

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase