กำหนดรหัสผ่าน

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โปรแกรมจะถามว่าต้องการกำหนดรหัสผ่านของ root หรือไม่ ดังนี้

194839.png

ให้กด Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่าน ดังรูป

194851.png

ในขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่านของ root จะต้องพิมพ์รหัสผ่านอย่างระมัดระวัง เพราะโปรแกรมจะไม่แสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าใช้ปุ่มตัวเลขบริเวณ Numeric Key Pad ให้ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Num Lock เรียบร้อยแล้ว

คำถามแรกของการตั้งรหัสผ่านคือ

New password:

เป็นการให้ใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการลงไป แล้วกดปุ่ม Enter

หากเป็นรหัสผ่านที่ไม่เหมาะสม โปรแกรมจะทำการเตือน และให้ใส่รหัสผ่านดังกล่าวอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าต้องการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

Bad password: too short.  
Warning: weak password (enter it again to use it anyway).
New password:

ให้พิมพ์รหัสผ่านเดิมอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าต้องการใช้รหัสผ่านดังกล่าว แต่ถ้าต้องการใช้รหัสผ่านอื่น ก็ให้พิมพ์รหัสผ่านอื่นลงไปแทน แล้วกดปุ่ม Enter

ถ้ารหัสผ่านที่กำหนดมีความเหมาะสม หรือได้ยืนยันว่าต้องการใช้รหัสผ่านที่โปรแกรมเตือน (โดยการพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง) โปรแกรมจะให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าพิมพ์รหัสผ่านได้ถูกต้อง ดังนี้

Re-enter new password:

ให้พิมพ์รหัสผ่านลงไปอีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้พิมพ์รหัสผ่านถูกต้องแล้ว

หากพิมพ์รหัสผ่านไม่ตรงกัน โปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาด และให้เริ่มใส่รหัสผ่านใหม่ตั้งแต่ต้น

They don't match; try again.
New password:

ให้กลับไปใส่รหัสผ่านใหม่ตั้งแต่ต้น

เมื่อกำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านได้ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งว่าได้กำหนดรหัสผ่านเรียบร้อย ดังนี้

passwd: password changed.

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป นั่นคือ โปรแกรมจะแจ้งว่าได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะออกจากโปรแกรม และบูตเครื่อง ดังรูป

194858.png

ให้กดปุ่ม Enter โปรแกรมจะกลับมายังหน้าจอหลัก ให้เลือกเมนู Exit ก็จะออกจากโปรแกรมติดตั้ง โดยโปรแกรมจะเตือนให้เอาแผ่น DVD ออกจากไดรฟ์ และกดปุ่ม Ctrl-Alt-Delete เพื่อบูตเครื่อง ดังนี้

194910.png

ให้เอาแผ่น DVD ออกจากไดรฟ์ แล้วกดปุ่ม Ctrl-Alt-Delete (กดปุ่ม Ctrl และ Alt ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Delete แล้วปล่อยทั้ง 3 ปุ่ม) เพื่อบูตเครื่อง

เมื่อเครื่องบูตขึ้นมา จะเข้าสู่หน้าจอบูตของ Slackware ดังนี้

195036.png

หน้าจอนี้จะหน่วงเวลาไว้ 5 วินาทีตามที่กำหนดไว้ตอนติดตั้ง Lilo จากนั้น Lilo จะเรียก Linux ขึ้นมาทำงาน

ให้รอสักครู่ เมื่อการบูตเสร็จสิ้น จะได้หน้าจอ Login ของ Slackware ดังนี้

195100.png

โปรแกรมจะรอให้ผู้ใช้ login เข้าระบบ ดังนี้

disksrv login: 

ให้พิมพ์ root แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะถามรหัสผ่าน ดังนี้

Password:

ให้พิมพ์รหัสผ่านลงไป โดยจะไม่มีตัวอักษรใดๆ แสดงบนจอ แล้วกดปุ่ม Enter

ถ้าการ login ถูกต้อง จะได้ข้อความนี้ขึ้นมา

root@disksrv:~#

นั่นคือจุดที่รอรับคำสั่ง หรือที่เรียกว่า พร้อมต์ (prompt)

ให้พิมพ์ df แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเป็นการดูเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์

แล้วพิมพ์ free แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเป็นการดูเนื้อที่ของแรม ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ทำนองนี้

195124.png

ให้พิมพ์ ifconfig แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อดูการ์ดแลน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ทำนองนี้

195157.png

ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Slackware Linux 13.37 64 bit


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase