ติดตั้ง iSCSI Enterprise Target

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การติดตั้งโปรแกรม iSCSI Enterprise Target (IET)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด IET รุ่นล่าสุดจาก SVN โดยใช้คำสั่งดังนี้

cd /space/src
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/iscsitarget/code/trunk iscsitarget-code

รอสักครู่จะได้ไดเรกทอรี iscsitarget ที่มี source code รุ่นปัจจุบันของ IET โดยรุ่นปัจจุบันขณะเขียนบทความคือ revision 503

คอมไพล์

คอมไพล์โปรแกรมโดยใช้คำสั่งดังนี้

cd iscsitarget
make

เมื่อคอมไพล์เรียบร้อยแล้ว ให้เรียกคำสั่งนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรม

make install

กำหนดค่าโปรแกรม

ไฟล์กำหนดค่าของ IET จะอยู่ที่ /etc/iet โดยไฟล์หลักที่จะใช้คือ ietd.conf ซึ่งในขั้นต่อต่อๆ ไป ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Disk Serve Manager

สำหรับการเรียกใช้งาน IET จะถูกเรียกใช้ผ่านทาง init.d โดยนำไฟล์ตัวอย่างไปติดตั้ง ดังนี้

cp etc/initd/initd /etc/rc.d/init.d/iet
chmod +x /etc/rc.d/init.d/iet

แล้วแก้ไขไฟล์ที่คัดลอกไป (/etc/rc.d/init.d/iet) โดยแก้ไขในส่วน start_server และ stop_server ดังนี้

เดิม

start_server()
{
	modprobe -q crc32c
	modprobe iscsi_trgt
	/usr/sbin/ietd $OPTIONS
}

stop_server()
{
	ietadm --op delete
	killall ietd
}

แก้เป็น

start_server()
{
#	modprobe -q crc32c
	modprobe iscsi_trgt

	/www/diskserv/app/script/config/startup.sh
	/bin/cp /www/diskserv/app/script/config/ietd.conf /etc/iet/
	/usr/sbin/ietd $OPTIONS
}

stop_server()
{
	ietadm --op delete
	sleep 1
	killall ietd
	sleep 1
	killall -9 ietd
	sleep 1
	/www/diskserv/app/script/config/shutdown.sh
	modprobe -r iscsi_trgt
}

บรรทัดสีแดงคือบรรทัดที่มีการแก้ไข ส่วนบรรทัดสีน้ำเงินคือบรรทัดที่เพิ่มเข้าไป โปรดสังเกตว่าบรรทัดเหล่านี้อ้างไปถึงไฟล์ในไดเรกทอรีที่ยังไม่ได้สร้าง ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะสร้างโดยโปรแกรม Disk Serve Manager

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง symbolic link เพื่อให้มีการเรียกโปรแกรมตอนบูต ดังนี้

cd /etc/rc.d/rc3.d
ln -s ../init.d/iet S90iet

อัปเกรด

หากต้องการอัปเกรดโปรแกรมให้เป็นรุ่นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ลบไฟล์ชั่วคราวที่เกิดจากการคอมไพล์
cd /space/src/iscsitarget/trunk
make clean
cd ..
svn revert -R .
rm trunk/.patched*
  • ตรวจสอบว่าไม่มีไฟล์ชั่วคราวหลงเหลือแล้ว โดยคำสั่งนี้จะต้องไม่พิมพ์รายชื่อไฟล์ใดๆ ออกมา
svn status
  • อัปเกรดโปรแกรม
svn up
  • หยุดการทำงานของ IET
/etc/rc.d/init.d/iet stop
  • คอมไพล์โปรแกรมตามขั้นตอนในหัวข้อ #คอมไพล์ ข้างต้น
  • เรียกใช้ IET ใหม่
/etc/rc.d/init.d/iet start

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase