ติดตั้ง Windows XP

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การติดตั้ง Windows XP สำหรับระบบ Diskless มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการติดตั้งตามปกติ

ข้อที่ควรคำนึงถึง

ในการติดตั้ง Windows XP สำหรับระบบ Diskless มีข้อควรคำนึงถึงดังนี้

ขนาดของพาร์ทิชั่น
ขนาดของพาร์ทิชั่นไม่ควรใหญ่จนเกินไป ลองประมาณดูคร่าวๆ ว่าโปรแกรมทั้งหมดจะใช้เนื้อที่เท่าไหร่ แล้วกำหนดขนาดเผื่อเป็น 1.5 - 2 เท่า นอกจากนี้พาร์ทิชั่นที่ใหญ่เกินไป จะทำให้สำรองข้อมูลได้ลำบากขึ้นด้วย
จำนวนไดรฟ์
เนื่องจากระบบ Diskless จะลบข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานทุกครั้งอยู่แล้ว จึงไม่ต้องป้องกันโอเอสเสียหายโดยการแบ่งดิสก์ออกเป็นดิสก์สำหรับโอเอส และดิสก์สำหรับโปรแกรม/เกม
โปรแกรม Antivirus
เนื่องจากระบบ Diskless จะลบข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานทุกครั้งอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้โปรแกรม Antivirus อย่างไรก็ดี ในการอัปเดต หรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม จะต้องใช้ความระม้ดระวังในการเรียกโปรแกรม เพราะอาจทำให้ Image ติดไวรัสได้
ไดรฟ์สำหรับให้แต่ละเครื่องเขียนข้อมูลชั่วคราว
เนื่องจากในการใช้งาน ผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลในระหว่างการใช้งาน ซึ่งถ้าให้เก็บในดิสก์หลัก ข้อมูลก็จะหายไปเมื่อบูตเครื่องใหม่ จึงอาจจะต้องสร้างดิสก์ที่จะไม่ถูกล้างเมื่อบูตเครื่องใหม่ ให้กับแต่ละเครื่อง

การแบ่งพาร์ทิชั่น

เนื่องจากการแบ่งพาร์ทิชั่นโดยโปรแกรมติดตั้ง Windows XP จะทำให้ขอบเขตของพาร์ทิชั่นไม่เหมาะสมกับการนำไฟล์ image ไปเก็บไว้บน RAID และ SSD ดังนั้นจึงควรแบ่งพาร์ทิชั่นโดยโปรแกรมอื่น ก่อนติดตั้งวินโดวส์

การแบ่งพาร์ทิชั่นโดยแผ่นติดตั้ง Slackware

ในแผ่นติดตั้ง Slackware64 13.37 มีโปรแกรม fdisk ที่สามารถสร้างพาร์ทิชั่นที่เหมาะสมกับ RAID และ SSD โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เสียบฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ทำ image ไว้ที่เครื่องลูก
 • เสียบ DVD Drive ไว้ที่เครื่องลูก
 • บูตเครื่องลูกด้วยแผ่นติดตั้ง Slackware64 13.37
 • หน้าจอ Boot: ให้กดปุ่ม Enter
 • หน้าจอ Enter 1 to select a keyboard map: ให้กดปุ่ม Enter
 • หน้าจอ slackware login: ให้กดปุ่ม Enter
 • หน้าจอ root@slackware:/# ให้พิมพ์คำสั่ง fdisk /dev/sda แล้วกดปุ่ม Enter
 • ในโปรแกรม fdisk ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
คำถาม ความหมาย การตอบ
Command (m for help): เมนูหลักของ fdisk กดปุ่ม n แล้วกด Enter เพื่อสร้างพาร์ทิชั่น
Command action
e extended
p primary
เลือกประเภทของพาร์ทิชั่น กดปุ่ม p แล้วกด Enter เพื่อสร้างพาร์ทิชั่นประเภท Primary
Partition number (1-4, default: 1) ลำดับของพาร์ทิชั่น กดปุ่ม Enter เพื่อใช้ค่า default (1)
First sector (2048-20971519, default: 2048) Sector แรกของพาร์ทิชั่นนี้ กดปุ่ม Enter เพื่อใช้ค่า default (2048)
Last sector Sector สุดท้ายของพาร์ทิชั่นนี้ หรือระบุขนาดได้ พิมพ์ +200G แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อกำหนดขนาดเป็น 200 GB (สองแสนล้านไบต์) หรือขนาดอื่นตามต้องการ
Command (m for help): เมนูหลักของ fdisk กดปุ่ม t แล้วกด Enter เพื่อเปลี่ยนประเภทของพาร์ทิชั่น
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes):
โปรแกรมให้ระบุประเภทของพาร์ทิชั่น พิมพ์ 7 แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเปลี่ยนประเภทของพาร์ทิชั่นเป็น HPFS/NTFS/exFAT
Command (m for help): เมนูหลักของ fdisk กดปุ่ม w แล้วกด Enter เพื่อบันทึกค่า และออกจากโปรแกรม fdisk

ขั้นตอนการติดตั้งวินโดวส์

นอกจากข้อที่ควรคำนึงถึงในข้างต้นแล้ว การติดตั้ง Windows XP สำหรับระบบ Diskless ก็เหมือนกับการติดตั้งตามปกติ โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

 • แบ่งพาร์ทิชั่นโดยใช้โปรแกรมอื่น ตามขั้นตอนข้างต้น
 • บูตเครื่องลูกจากแผ่น CD Windows XP Service Pack 3
 • ติดตั้ง Windows XP ลงบนพาร์ทิชั่นที่สร้างตามขั้นตอนข้างต้น
 • ติดตั้งไดรเวอร์
 • ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการ

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase