Diskless Server

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เอกสารต่อไปนี้เป็นวิธีการทำระบบ Diskless Server สำหรับบูตวินโดวส์ โดยใช้ลินุกซ์เป็นเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรมที่เป็น Free Open Source Software ทั้งหมด

ระบบ Diskless หรือ No Hard Disk ในที่นี้หมายถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์ แต่ใช้วิธีจำลองฮาร์ดดิสก์โดยการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แทน

ภาพรวม

ระบบ Diskless ในที่นี้ ได้ใช้ Free Software Open Source ทั้งหมด (อย่างไรก็ดีซอฟต์แวร์บางตัวอาจไม่ฟรีในบางสถานการณ์) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบได้เอง

ขั้นตอนทั้งหมดเป็นการแนะนำเท่านั้น ในการติดตั้งจริงบางขั้นตอนอาจแตกต่างไปจากเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

การติดตั้งระบบ Diskless ตามขั้นตอนในนี้ หากผู้ติดตั้งยังไม่คุ้นเคยกับระบบลินุกซ์ (Linux) หรือยูนิกซ์ (Unix) ควรจะอ่านหัวข้อ การใช้งานเบื้องต้น ก่อน เพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบลินุกซ์

การทดสอบได้ทำบน Windows XP SP3 32bit อย่างไรก็ดี ระบบนี้สามารถใช้งานกับ Windows 7 ได้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ และความสามารถของระบบ มีดังนี้

รองรับฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกหลากหลาย
เนื่องจากใช้โปรแกรม และไดรเวอร์บนวินโดวส์ตามปกติทั้งหมด จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้
รองรับการทำหลายสเปคโดยใช้ไฟล์ Image เพียงไฟล์เดียว
เพื่อความสะดวกในการใช้งานกับเครื่องลูกหลายสเปค
รองรับจำนวน Image, จำนวนเครื่องได้มาก
จำนวน Image + จำนวนเครื่อง ไม่เกิน 255
สามารถนำไฟล์ Image กลับมาใช้งานบนฮาร์ดดิสก์ได้ทันที
เพราะไฟล์ Image มีข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ทุกประการ
ควบคุมระบบผ่านทาง Web Interface
ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ
ไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัส
เนื่องจากระบบจะล้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งที่บูต
สามารถทดลองอัปเดต, ลงโปรแกรมเพิ่ม ก่อนใช้จริงได้
เพราะการอัปเดตจะเป็นการเอาประวัติการใช้งานจากเครื่องลูก มา Merge Image หลัก หากอัปเดตแล้วมีปัญหา ก็สามารถทำใหม่ได้ (ก่อน Merge)
สามารถกำหนดให้ไม่ล้างข้อมูลในระหว่างการบูตได้
เหมาะสำหรับใช้ตอนติดตั้งโปรแกรมที่ต้องบูตเครื่องใหม่
แยกเนื้อที่ขั่วคราวของเครื่องลูกแต่ละเครื่อง
กรณีเครื่องลูกบางเครื่องใช้เนื้อที่ขั่วคราวบนเซิร์ฟเวอร์มากผิดปกติ ก็จะไม่กระทบกับเครื่องอื่นๆ
สามารถสร้างไดรฟ์ D: ส่วนตัวของแต่ละเครื่องได้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลชั่วคราวได้ ซึ่งสามารถ format ได้ตามเวลาที่กำหนด
รองรับการทำ Image ฉุกเฉิน
สามารถกำหนดให้เครื่องลูกบูต Image อื่นตามต้องการได้ (เช่น Memtest) หรือวินโดวส์แบบติดตั้งโปรแกรมน้อย
รองรับโปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็น Opensource จึงสามารถพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ เช่น สคริปต์สำหรับลบบางโปรแกรมในบางเครื่อง (เหมาะสำหรับกรณีซื้อบางโปรแกรมมาไม่ครบตามจำนวนเครื่อง)

หลักการทำงาน

หน้าหลัก: หลักการทำงาน

หลักการทำงานของระบบโดยคร่าวๆ คือจำลองไฟล์ Image จากเซิร์ฟเวอร์มาเป็นฮาร์ดดิสก์ แต่เมื่อเครื่องลูกจะเขียนข้อมูล ระบบจะไปเขียนยังไฟล์ชั่วคราวแทน โดยเครื่องลูกแต่ละเครื่องจะมีไฟล์ชั่วคราวแยกจากกัน และระบบจะล้างไฟล์ชั่วคราวนี้ทุกครั้งที่บูตเครื่องลูก

Hardware

หน้าหลัก: Hardware

อุปกรณ์ที่ใช้ในเอกสารมีดังนี้

Server

 • Motherboard: Asus P8H67-V
 • CPU: Intel Core i3-2100
 • Memory: 4 x 4 GiB = 16 GiB
 • Disk
  • Boot: 500 GB HDD SATA 3 Gbps
  • Image: 4 x 500 GB HDD SATA 3 Gbps (Software RAID-0) = 2 TB
  • CoW: OCZ Vertex4 128 GB SSD SATA 6 Gbps
 • LAN
  • Downlink: ทำ trunk โดยใช้แลน 2 พอร์ต
   • PCIe x1: 2 x Gigabit Ethernet
  • Uplink: Onboard Gigabit Ethernet

Network

 • 3 x 24 Port Gigabit Ethernet Switch

Client

 • Motherboard: Asus P8H61-M LE
 • CPU: Intel Pentium G620
 • Memory: 4 GiB

Software

หน้าหลัก: Software

โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ มีดังนี้

 • Server
  • OS: Slackware Linux 13.37 64 bit
  • iPXE
  • iSCSI Enterprise Target
  • CoW (Loopback Device, Disk Manager)
  • Apache Web Server (included with Slackware)
  • MySQL (included with Slackware)
  • PhpMyAdmin (optional but strongly recommend)
  • CakePHP
  • Disk Serve Manager
 • Client
  • OS: Windows XP SP3
  • Microsoft iSCSI Initiator
  • sanbootconf

สิ่งที่จะทำต่อ

สิ่งที่จะทำต่อในระบบ Disk Serve มีดังนี้

 • เขียนเอกสาร และโปรแกรมสำหรับนำไฟล์ Image สำรองกลับมาใช้ (กำลังดำเนินการอยู่)
 • เขียนโปรแกรมสำหรับการใช้งานหลายเซิร์ฟเวอร์ (ระงับชั่วคราว - กำลังเขียนเอกสารเพื่อใช้งานหลายเซิร์ฟเวอร์แบบ manual แทน)
 • เขียนโปรแกรมสำหรับการปรับปรุงไฟล์ Image ในขณะที่มีการใช้งาน (โปรแกรมรองรับ variation แล้ว - รอเขียนเอกสารเพิ่มเติม)
 • เขียนเอกสารในส่วนของ Windows 7 ทั้ง 32 bit และ 64 bit

ติดต่อผู้เขียน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่อีเมล์ joke@nakhon.net

หรือสามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ดดังต่อไปนี้ (กรุณาอย่าส่งเป็น PM เพราะมักจะมองไม่เห็น) โดยระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Diskless Nakhon (อย่าระบุเป็นชื่อคน)

การติดตั้ง Server

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์

แผนการ

การใช้ฮาร์ดดิสก์, การ์ดแลน และแรม จะขึ้นอยู่กับแต่ละการติดตั้ง สำหรับในตัวอย่างนี้ได้วางแผนการใช้งานตามนี้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ ขนาดฮาร์ดดิสก์ partition ขนาด partition ชื่อ partition mount point
SATA 500 GB /dev/sda1 10 GB root_partition /
/dev/sda2 10 GB var_partition /var
/dev/sda3 480 GB space_partition /space
SSD 128 GB /dev/sdb1 128 GB cow_partition /cow
SATA RAID-0 2.0 TB /dev/md0 2.0 TB image_partition /image
500 GB /dev/sdc1 500 GB N/A N/A
500 GB /dev/sdd1 500 GB N/A N/A
500 GB /dev/sde1 500 GB N/A N/A
500 GB /dev/sdf1 500 GB N/A N/A

การ์ดแลน และ Network

การ์ดแลนของเซิร์ฟเวอร์

การ์ดแลน การทำงาน IP Address หมายเหตุ
Onboard Gigabit Ethernet Uplink to router 192.168.1.2/24 IP ของ router คือ 192.168.1.1/24
PCIe x1 Gigabit Ethernet Downlink to client 192.168.2.254/24 IP ของ client คือ 192.168.2.1/24, 192.168.2.2/24, ...
PCIe x1 Gigabit Ethernet

ชื่อเครื่อง

เครื่อง IP Address Name
Server 192.168.2.254 diskserv.localnet
PC #01 192.168.2.1 pc01.localnet
PC #02 192.168.2.2 pc02.localnet
PC #03 192.168.2.3 pc03.localnet
...
PC #50 192.168.2.50 pc50.localnet

การกำหนดค่าเครื่องลูก

IP Address 192.168.2.1 ... 192.168.2.50
Netmask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.2.254
DNS 192.168.2.254

ไดเรกทอรี และไฟล์

ในการติดตั้งจะจัดไดเรกทอรี และไฟล์ที่ใช้งาน ดังนี้

Dt fld.png / - ไดเรกทอรีหลัก
Dt tri.pngDt fld.png cow - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ CoW (Copy on Write)
Dt ver.pngDt tri.pngDt fld.png variation - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ Variation
Dt ver.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fil.png type0.cow - ไฟล์ Variation
Dt ver.pngDt tri.pngDt fil.png pc01.cow - ไฟล์ CoW ของเครื่องที่ 1
Dt ver.pngDt cor.pngDt fil.png pc02.cow - ไฟล์ CoW ของเครื่องที่ 2
Dt tri.pngDt fld.png etc - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์กำหนดค่า
Dt ver.pngDt tri.pngDt fld.png iet - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์กำหนดค่าของ ietd
Dt ver.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fil.png ietd.conf - ไฟล์กำหนดค่าของ ietd
Dt ver.pngDt tri.pngDt fld.png named - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์กำหนดค่าของ named
Dt ver.pngDt tri.pngDt fld.png rc.d - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์เรียก service
Dt ver.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fld.png init.d - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์เรียก service แบบ System V
Dt ver.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png dhcp - ไฟล์เรียก dhcpd
Dt ver.pngDt ver.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fil.png iet - ไฟล์เรียก ietd
Dt ver.pngDt tri.pngDt fil.png dhcpd.conf.in - ไฟล์กำหนดค่าของ dhcpd ในส่วนที่ตายตัว
Dt ver.pngDt tri.pngDt fil.png ntp.conf - ไฟล์กำหนดค่าของ ntpd
Dt ver.pngDt cor.pngDt fil.png sudoers - ไฟล์กำหนดค่าของ sudo
Dt tri.pngDt fld.png image - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ image ของดิสก์
Dt ver.pngDt tri.pngDt fil.png disk1.img - ไฟล์ image ของเครื่องกลุ่มที่ 1
Dt ver.pngDt tri.pngDt fil.png pc01e1.img - ไฟล์ image ไดรฟ์เสริม ของเครื่องที่ 1
Dt ver.pngDt cor.pngDt fil.png pc02e1.img - ไฟล์ image ไดรฟ์เสริม ของเครื่องที่ 2
Dt tri.pngDt fld.png space - ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ข้อมูล
Dt ver.pngDt tri.pngDt fld.png backup - ไดเรกทอรีสำหรับสำรองข้อมูล
Dt ver.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fld.png diskless - ไดเรกทอรีสำหรับสำรองไฟล์ image และ CoW
Dt ver.pngDt cor.pngDt fld.png diskless - ไดเรกทอรีหลักของระบบ diskless
Dt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fll.png cow - เป็น symbolic link ไปที่ /cow
Dt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fll.png image - เป็น symbolic link ไปที่ /image
Dt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fld.png pxe - เก็บไฟล์สำหรับบูตผ่าน PXE
Dt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fil.png undionly.kpxe - โปรแกรม iPXE สำหรับบูตเครื่องลูก
Dt ver.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fld.png www - ไดเรกทอรีหลักของข้อมูลเว็บ
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fld.png diskserv - ไดเรกทอรีหลักของ Disk Serve Manager
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fld.png app - ไดเรกทอรีโปรแกรม
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fld.png Config - เก็บ config ของโปรแกรม
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt tri.pngDt fil.png core.php - config หลักของโปรแกรม
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fil.png database.php - config สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fld.png script - เก็บ shell script ของโปรแกรม
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt cor.pngDt fld.png config - เก็บไฟล์กำหนดค่าที่โปรแกรมสร้างขึ้น
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png dhcpd.conf - ไฟล์กำหนดค่าของ DHCPD (เฉพาะส่วนที่โปรแกรมสร้าง)
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png ietd.conf - ไฟล์กำหนดค่าของ IETD
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png map.php - ไฟล์กำหนดค่าสำหรับให้สคริปต์ PHP เรียกใช้งาน
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png shutdown.sh - สคริปต์หยุดการทำงานของระบบ
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fil.png startup.sh - สคริปต์เริ่มการทำงานของระบบ
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fld.png webroot - เก็บไฟล์เว็บที่เรียกใช้งานโดยตรง
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png ipxe.php - โปรแกรมกำหนดค่าในการบูต
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png logon.php - โปรแกรมสร้างสคริปต์ปรับแต่เครื่องลูกหลัง login
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt tri.pngDt fil.png memtest86 - ไฟล์บูตของ memtest86
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fil.png startup.php - โปรแกรมสร้างสคริปต์ปรับแต่เครื่องลูกก่อน login
Dt ver.pngDt bla.pngDt bla.pngDt cor.pngDt fld.png phpMyAdmin - ไดเรกทอรีของโปรแกรม PhpMyAdmin
Dt cor.pngDt fll.png www - เป็น symbolic link ไปที่ /space/diskless/www

เตรียมเครื่อง

ในการติดตั้ง ให้เตรียมอุปกรณ์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังนี้

 • ใส่ฮาร์ดดิสก์เฉพาะ Boot drive (SATA 500 GB) ไว้ที่พอร์ต SATA-1 (พอร์ตแรก)
 • ใส่ DVD ROM Drive (SATA) ชั่วคราว
 • ยังไม่ต้องใส่การ์ดแลน (ใช้เฉพาะ Onboard ในขั้นตอนการติดตั้ง)
 • ใส่อุปกรณ์อื่น (เช่น RAM, ฯลฯ) ให้ครบ

ติดตั้ง Slackware64 13.37

หน้าหลัก: ติดตั้ง Slackware64 13.37

การติดตั้ง Slackware64 13.37 โดยใช้แผ่น DVD

ปรับแต่ง Slackware Linux

หน้าหลัก: ปรับแต่ง Slackware Linux

หลังจากติดตั้ง Slackware แล้ว จะต้องปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน

ปรับแต่ง Network

หน้าหลัก: ปรับแต่ง Network
 • Network Bonding
 • กำหนดค่า Network

ติดตั้ง RAID (Optional)

หน้าหลัก: ติดตั้ง RAID

การติดตั้ง RAID เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับฮาร์ดดิสก์ ในที่นี้จะใช้ Software RAID ซึ่งลินุกซ์สนับสนุนหลากหลายรูปแบบ

ในที่นี้จะกล่าวถึงกรณีที่ไม่ใช้ RAID ด้วย

ติดตั้ง iSCSI Enterprise Target

หน้าหลัก: ติดตั้ง iSCSI Enterprise Target

การติดตั้งโปรแกรม iSCSI Enterprise Target (IET)

ติดตั้งโปรแกรมสำหรับจัดการระบบผ่านเว็บ

โปรแกรมจัดการระบบผ่านเว็บ มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

Apache

หน้าหลัก: ติดตั้ง Apache

Slackware ได้ติดตั้ง Apache Web Server มาให้แล้ว จึงเพียงแต่ config ค่าที่ต้องใช้งานเท่านั้น

MySQL

หน้าหลัก: ติดตั้ง MySQL

Slackware ได้ติดตั้ง MySQL Database Server มาให้แล้ว จึงเพียงแต่ config ค่าที่ต้องใช้งานเท่านั้น

PhpMyAdmin

หน้าหลัก: ติดตั้ง PhpMyAdmin

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านทางเว็บ ทำให้ใช้งาน MySQL ได้ง่ายกว่การใช้ command line

CakePHP

หน้าหลัก: ติดตั้ง CakePHP

CakePHP เป็น MVC (Model - View - Controller) Framework สำหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และได้โปรแกรมที่มีระเบียบเรียบร้อย สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

Disk Serve Manager

หน้าหลัก: ติดตั้ง Disk Serve Manager

โปรแกรม Disk Serve Manager ใช้ควบคุมการทำงานของระบบ Diskless

การติดตั้ง Client

การติดตั้ง Windows XP สำหรับระบบ Diskless มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการติดตั้งตามปกติ

ติดตั้ง Windows XP

หน้าหลัก: ติดตั้ง Windows XP

ติดตั้ง Windows XP ตามปกติ, ติดตั้ง Driver ให้ครบถ้วน

ติดตั้ง iSCSI

หน้าหลัก: ติดตั้ง iSCSI

ติดตั้งโปรแกรม Microsoft iSCSI Initiator และ sanbootconf

ปรับแต่ง Windows XP

หน้าหลัก: ปรับแต่ง Windows XP

หลังจากติดตั้งวินโดวส์, ไดรเวอร์ และโปรแกรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องปรับแต่งวินโดวส์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบ Diskless

คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

หน้าหลัก: คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งวินโดวส์คือการคัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase