กำหนดค่า Cluster

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การกำหนดค่า Cluster สำหรับกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์

การกำหนดค่า Cluster สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Configure จากเมนูหลัก

โปรแกรมจะเข้าไปยังหน้าจอแสดงรายการ Cluster ทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม New Cluster โปรแกรมจะให้ใส่ข้อมูลของ Cluster ดังนี้

ชื่อ ค่า คำอธิบาย
Name disk1 ชื่อของ Cluster ซึ่งจะใช้เป็นขื่อของไฟล์ image ด้วย โดยจะใช้ .img ต่อท้าย เช่น disk1.img
Loop name /dev/loop0 ไฟล์ loop device ซึ่งจะใช้ร่วมกับไฟล์ image เสมอ ชื่อไฟล์ loop device นี้จะต้องไม่ซ้ำกัน
Cow size 5120 ขนาดของ CoW กำหนดเป็น KiB
Extra disk 1 จำนวนของดิสก์ส่วนตัวของเครื่องลูกแต่ละเครื่อง

ไฟล์ image ที่กำหนดในขั้นตอนนี้ จะต้องถูกสร้างขึ้นมาก่อน โดยอยู่ในไดเรกทอรีที่กำหนดไว้

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้สั่ง Restart Service จากเมนูหลัก เพื่อนำค่าที่กำหนดไปใช้งาน


View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase