อัปเกรด Disk Serve Manager

จาก NakhonNet
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมอยู่เรื่อยๆ ผู้ใช้สามารถอัปเกรดโปรแกรมเพื่อใช้ความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรมได้ อย่างไรก็ดี ในบางครั้งผู้ใช้จะต้องแก้ไขระบบด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานกับโปรแกรมใหม่ได้ถูกต้อง

ในหน้านี้จะรวมการแก้ไขระบบที่จำเป็นในการอัปเกรดโปรแกรม

การอัปเกรดโปรแกรม

การอัปเกรดโปรแกรมสำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ git สามารถทำได้โดยเรียกคำสั่งดังนี้

cd /www/diskserv/app
git pull

คำสั่งนี้จะอัปเกรดโปรแกรมเป็นรุ่นล่าสุด โดยดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมโดยการดาวน์โหลด ก็ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม แล้วติดตั้งทับโปรแกรมเดิมได้

การแก้ไขระบบ

รายการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับการอัปเกรดโปรแกรม ณ วันที่ตามที่ระบุไว้ เช่น สำหรับผู้ที่ติดตั้งระบบก่อนวันที่ 27/10/2555 ให้ทำตามขั้นตอนของวันที่ 27/10/2555 เป็นต้นไป

27/10/2555 (v1.0)

เพิ่มข้อมูลในตาราง settings โดยใช้คำสั่ง SQL ดังนี้

INSERT INTO settings (id, name, value, description, created, modified) VALUES (6, 'image_backup_path', '/space/backup/diskless', 'Directory for backup image and merged cow files.', now(), now());

25/02/2556 (v1.1)

เพิ่มตาราง variations และเพิ่มฟิลด์ในตาราง computers โดยใช้คำสั่ง SQL ดังนี้

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `variations` (
  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `cow` varchar(200) NOT NULL,
  `cluster_id` int(10) NOT NULL,
  `created` datetime DEFAULT NULL,
  `modified` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `cluster_id` (`cluster_id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8;

ALTER TABLE `variations` ADD CONSTRAINT `variations_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cluster_id`) REFERENCES `clusters` (`id`);

ALTER TABLE `computers` ADD `variation_id` int(10) NULL, ADD INDEX (`variation_id`);
ALTER TABLE `computers` ADD FOREIGN KEY (`variation_id`) REFERENCES `variations` (`id`);

View/Edit Diskless Server
ภาพรวม หลักการทำงาน - Hardware - Software
ติดตั้ง Server ติดตั้ง Slackware64 13.37 บูต - แบ่งพาร์ทิชั่น - เตรียมฮาร์ดดิสก์ - ติดตั้งแพ็กเกจ - ติดตั้ง Lilo - กำหนดค่าเน็ตเวิร์ก - กำหนดรหัสผ่าน - Slackware64 14.0
ปรับแต่ง Slackware Linux การใช้งานเบื้องต้น - คอมไพล์ Kernel - สร้างไดเรกทอรี - ปรับแต่ง Filesystem - ปรับแต่งแพ็กเกจ - เพิ่มการเรียก dhcpd
ปรับแต่ง Network กำหนดชื่อ Device - ทำ Network Bonding - กำหนดค่า Network
RAID สร้างพาร์ทิชั่น - สร้าง RAID - ไม่ใช้ RAID
กำหนดค่า Service NTPD - NAMED - TFTPD
โปรแกรม iSCSI Enterprise Target - iPXE
โปรแกรมจัดการระบบ Apache - MySQL - PhpMyAdmin - CakePHP - Disk Serve Manager (อัปเกรด)
ติดตั้ง Client ติดตั้ง Windows XP - ติดตั้ง iSCSI - ปรับแต่ง Windows XP - คัดลอกดิสก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ - Windows 7 64-bit
การใช้งาน ภาพรวม นิยาม - ไฟล์ Config และ Script
การกำหนดค่า Config - Cluster - Alternative - Computer - ตัวอย่าง
การใช้งาน หน้าจอหลัก - Mode การใช้งาน - ปรับปรุง Image - สำรอง Image - ขยายขนาด Image - ใช้หลาย Server
โปรแกรมเสริม ปรับแต่งเครื่องลูกขณะบูต - ฟอร์แมตไดรฟ์เสริม
การแก้ไขปัญหา FAQ - ไฟล์กำหนดค่า - ไฟล์บันทึกการทำงาน - Secure Erase